For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.07.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.07.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 24.11.2017 Constituirea depozitului national reglementar 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (Z) 04.07.2022 Valabil pana la 31.03.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 10.06.2023 04.07.2023 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1251
(21)Numarul depozituluis 2017 0084
(22)Data depozitului2017.07.04
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIUMAC Jorj, MD; BOAGHI Eugenia, MD; REŞITCA Vladislav, MD; MACARI Artur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de albire a nucilor Juglans regia L.
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 25/00 (2016.01); A23L 5/49 (2016.01); A23B 7/06 (2006.01); A23B 7/14 (2006.01); A23B 7/157 (2006.01); C01B 15/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.07.04
 Data decăderii din drepturi2022.07.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200084