For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.07.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.07.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 29.09.2017 Constituirea depozitului national reglementar 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2019 Eliberarea brevetului (Z) 07.07.2022 Valabil pana la 31.03.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 10.06.2023 07.07.2023 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1257
(21)Numarul depozituluis 2017 0085
(22)Data depozitului2017.07.07
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; COROPCEANU Eduard, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2019.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, CERNEI Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.07.07
 Data decăderii din drepturi2022.07.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200085