For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.10.2017 Examinarea preliminara 15.01.2018 Constituirea depozitului national reglementar 16.01.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2018 Eliberarea brevetului (Z) 12.10.2022 Valabil pana la 29.03.2023 12.10.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1246
(21)Numarul depozituluis 2017 0102
(22)Data depozitului2017.10.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUDUMAC Valentin, MD; GHINDA Serghei, MD; LESNIC Evelina, MD; PRIVALOVA Elena, MD; CARAIANI Olga, MD; DJUGOSTRAN Valeriu, MD; TUDOR Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC", MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic al tuberculozei pulmonare
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/52 (2006.01); G01N 33/573 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.04.30
(47)Data eliberării brevetului2018.11.30
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200102