For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.10.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.11.2017 Examinarea preliminara 20.12.2017 Constituirea depozitului national reglementar 22.12.2017 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (Z) 19.10.2022 Valabil pana la 09.06.2023 19.10.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1308
(21)Numarul depozituluis 2017 0106
(22)Data depozitului2017.10.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCULEAC Ion, MD; ENĂCHESCU Marian, RO; BORSCIOV Victor, MD; VERLAN Victor, MD; COJOCARU Ion, MD; IOVU Mihai, MD; JDERU Alexandru-Alin, RO; DOROBANŢU Dorel, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem de semnalizare cu fibră optică şi p rocedeu de localizare a interven ţ iei neautorizate cu ajutorul acestuia
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G08B 13/00 (2006.01); G08B 13/02 (2006.01); G08B 13/18 (2006.01); G08B 13/186 (2006.01); G08B 13/187 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200106