For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.11.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.12.2017 Examinarea preliminara 12.01.2018 Constituirea depozitului national reglementar 16.01.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (Z) 02.11.2023 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1264
(21)Numarul depozituluis 2017 0112
(22)Data depozitului2017.11.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRADU Nicolai, MD; CEBANU Ion, MD; BRADU Natalia, MD; PRODANIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiStropitoare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2019
Y, BOPI 07/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Brevete expirate; Data expirarii2024.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200112