For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.11.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.12.2017 Examinarea preliminara 14.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 14.05.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2019 Eliberarea brevetului (Z) 02.11.2022 Valabil pana la 10.06.2023 02.11.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1271
(21)Numarul depozituluis 2017 0113
(22)Data depozitului2017.11.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRADU Nicolai, MD; CEBANU Ion, MD; BRADU Natalia, MD; PRODANIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Maşină pentru lucrarea solului în livezi
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 33/04 (2006.01); A01B 35/18 (2006.01); A01B 39/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200113