For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.11.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2017 Examinarea preliminara 19.12.2017 Constituirea depozitului national reglementar 20.12.2017 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2018 Eliberarea brevetului (Z) 21.11.2022 Valabil pana la 25.03.2023 21.11.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1238
(21)Numarul depozituluis 2017 0119
(22)Data depozitului2017.11.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFEGHIU Leonid, MD; FURTUNĂ Ludmila, MD; OSTAHI Ştefan, MD; GEORGESCU Alexandru, RO; VEREGA Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de plastie a defectului tendonului ahilian cu lambou vascular
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.03.31
(47)Data eliberării brevetului2018.10.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200119