For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.11.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2017 Examinarea preliminara 12.01.2018 Constituirea depozitului national reglementar 16.01.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (Z) 22.11.2022 Valabil pana la 31.07.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1289
(21)Numarul depozituluis 2017 0121
(22)Data depozitului2017.11.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; POPESCU Liliana, MD; STURZA Rodica, MD; LUNG Ildiko, RO; OPRIŞ Ocsana-Ileana, RO; SORAN Maria-Loredana, RO; STAN Manuela Cristina, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, RO;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a desertului de brânză funcţional
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2019
Y, BOPI 11/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 23/00 (2006.01); A23L 29/00 (2016.01); A23L 33/105 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.11.30
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.22
 Data decăderii din drepturi2022.11.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200121