For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.11.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2017 Examinarea preliminara 09.01.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 12.01.2018 Constituirea depozitului national reglementar 30.11.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (Z) 22.11.2022 Valabil pana la 10.06.2023 22.11.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1290
(21)Numarul depozituluis 2017 0122
(22)Data depozitului2017.11.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; POPESCU Liliana, MD; STURZA Rodica, MD; LUNG Ildiko, RO; OPRIŞ Ocsana-Ileana, RO; SORAN Maria-Loredana, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, RO;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a cremei de brânză funcţionale
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 23/00 (2006.01); A23L 29/00 (2016.01); A23L 33/105 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.11.30
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200122