For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.01.2018 Examinarea preliminara 09.01.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 18.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 30.06.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (Z) 05.12.2023 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1258
(21)Numarul depozituluis 2017 0125
(22)Data depozitului2017.12.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPÎNZARU Iurie, MD; SPÎNU Constantin, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; HALACU Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a markerului anti-HVE IgG în serul sangvin
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2019
Y, BOPI 06/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/576 (2006.01); G01N 33/577 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid, GROSU Petru
 Brevete expirate; Data expirarii2024.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200125