For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.01.2018 Examinarea preliminara 09.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.02.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (Z) 20.12.2022 Valabil pana la 30.09.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1254
(21)Numarul depozituluis 2017 0131
(22)Data depozitului2017.12.20
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTEZ Ilie, MD; BOTEZ Alexei, MD; CIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de vibronetezire cu diamant a suprafeţelor exterioare ale pieselor cilindrice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2018
Y, BOPI 05/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B24B 39/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.20
 Data decăderii din drepturi2022.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200131