For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.01.2018 Examinarea preliminara 09.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.02.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (Z) 20.12.2022 Valabil pana la 09.06.2023 20.12.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1254
(21)Numarul depozituluis 2017 0131
(22)Data depozitului2017.12.20
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTEZ Ilie, MD; BOTEZ Alexei, MD; CIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de vibronetezire cu diamant a suprafeţelor exterioare ale pieselor cilindrice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B24B 39/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.20
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200131