For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2018 Examinarea preliminara 06.03.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 24.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 30.06.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2019 Eliberarea brevetului (Z) 22.12.2022 Valabil pana la 02.04.2023 22.12.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1260
(21)Numarul depozituluis 2017 0133
(22)Data depozitului2017.12.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BELL VETRO" SRL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPA Sergiu, MD; BÎTCA Mihail, MD; POPA Gheorghe, MD; POPA Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BELL VETRO" SRL, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere a mărgelelor de sticlă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C03B 9/02 (2006.01); C03B 19/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200133