For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2018 Examinarea preliminara 09.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.02.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (Z) 22.12.2022 Valabil pana la 29.03.2023 22.12.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1252
(21)Numarul depozituluis 2017 0135
(22)Data depozitului2017.12.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPISARENCO Sergiu, MD; CUŞNIR Adrian, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; ZUGRAV Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al herniei ombilicale la pacienţii cu ciroză hepatică
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61K 38/18 (2006.01); A61K 38/19 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200135