For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2018 Examinarea preliminara 05.03.2018 Constituirea depozitului national reglementar 06.03.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2019 Eliberarea brevetului (Z) 26.12.2022 Valabil pana la 10.06.2023 26.12.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1272
(21)Numarul depozituluis 2017 0136
(22)Data depozitului2017.12.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD; BULAT Dumitru, MD; BULAT Denis, MD; ŞAPTEFRAŢI Nicolae, MD; USATÎI Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru incubarea icrelor de peşti în condiţiile curentului de apă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200136