For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2018 Examinarea preliminara 23.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 26.02.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (Z) 27.12.2022 Valabil pana la 29.03.2023 27.12.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1265
(21)Numarul depozituluis 2017 0137
(22)Data depozitului2017.12.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Lucia, MD; SACARĂ Victoria, MD; ŢURCAN Doina, MD; SCHIŢCO Olga, MD; PALII Inna, MD; REVENCO Nineli, MD; DUCA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic al sindromului Wiskott-Aldrich
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); C12Q 1/68 (2018.01); C12Q 1/6827 (2018.01); C12Q 1/686 (2018.01); C12Q 1/6844 (2018.01); C12Q 1/6883 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200137