For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.01.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.01.2018 Examinarea preliminara 14.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 14.02.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (Z) 15.01.2023 Valabil pana la 09.06.2023 15.01.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1253
(21)Numarul depozituluis 2018 0003
(22)Data depozitului2018.01.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTEZ Ilie, MD; BOTEZ Alexei, MD; CIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalatie de vibronetezire cu diamant a suprafetelor interioare ale pieselor cilindrice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B24B 39/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.01.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200003