For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.02.2018 Examinarea preliminara 06.03.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (Z) 02.02.2023 Valabil pana la 31.10.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1266
(21)Numarul depozituluis 2018 0007
(22)Data depozitului2018.02.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD; BOTEZ Ilie, MD; BOTEZ Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de honuire prin vibrare a suprafeţelor interioare ale pieselor cilindrice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2019
Y, BOPI 07/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B24B 33/02 (2006.01); B23Q 3/06 (2006.01); B06B 1/02 (2006.01); B06B 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.02.02
 Data decăderii din drepturi2023.02.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200007