For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.02.2018 Examinarea preliminara 06.03.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (Z) 02.02.2023 Valabil pana la 09.06.2023 02.02.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1266
(21)Numarul depozituluis 2018 0007
(22)Data depozitului2018.02.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD; BOTEZ Ilie, MD; BOTEZ Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv d e honuire prin vibrare a suprafeţelor interioare ale pieselor cilindrice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B24B 33/02 (2006.01); B23Q 3/06 (2006.01); B06B 1/02 (2006.01); B06B 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.02.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200007