For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.02.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.02.2018 Examinarea preliminara 28.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 28.05.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (Z) 05.02.2024 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1291
(21)Numarul depozituluis 2018 0008
(22)Data depozitului2018.02.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPÎNZARU Iurie, MD; SPÎNU Constantin, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; GUŢU Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a markerului anti-HVE IgG în serul sangvin  la persoane cu risc sporit de infectare  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2019
Y, BOPI 11/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/576 (2006.01); G01N 33/577 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.11.30
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200008