For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.03.2018 Examinarea preliminara 27.04.2018 Constituirea depozitului national reglementar 27.04.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2019 Eliberarea brevetului (Z) 15.03.2023 Valabil pana la 09.06.2023 15.03.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1313
(21)Numarul depozituluis 2018 0018
(22)Data depozitului2018.03.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a prunelor uscate fără sâmburi cu caracteristici prestabilite, gata pentru consum
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 19/00 (2016.01); A23L 3/16 (2006.01); A23L 3/34 (2006.01); A23B 7/00 (2006.01); A23B 7/005 (2006.01); A23B 7/02 (2006.01); A23B 7/022 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.02.28
(47)Data eliberării brevetului2019.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200018