For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.04.2018 Examinarea preliminara 04.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 04.07.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2019 Eliberarea brevetului (Z) 21.03.2023 Valabil pana la 25.03.2023 21.03.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1312
(21)Numarul depozituluis 2018 0020
(22)Data depozitului2018.03.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVRABIE Valeria, MD; DERJANSCHI Valeriu, MD; CIOCHINĂ Valentina, MD; FURDUI Teodor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a hranei proteico-glucidice pentru familiile de albine
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 10/28 (2016.01); A01K 59/00 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.02.28
(47)Data eliberării brevetului2019.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200020