For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.04.2018 Examinarea preliminara 29.06.2018 Constituirea depozitului national reglementar 29.06.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2019 Eliberarea brevetului (Z) 21.03.2023 Valabil pana la 09.06.2023 21.03.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1326
(21)Numarul depozituluis 2018 0021
(22)Data depozitului2018.03.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolae, MD; CHIRIAC Angela, MD; CAISÎN Larisa, MD; IVANOVA Raisa, MD; MAŞCENCO Natalia, MD; NEICOVCENA Iulia, MD; MARDARI Tatiana, MD; CATARAGA Ivan, MD; SARÎ Nellea, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de hrănire a albinelor
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 20/00 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.03.31
(47)Data eliberării brevetului2019.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200021