For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.04.2018 Examinarea preliminara 10.05.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 11.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2019 Eliberarea brevetului (Z) 22.03.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1280
(21)Numarul depozituluis 2018 0024
(22)Data depozitului2018.03.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLESNIC Igor, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de detectare a deteriorărilor tijelor de armătură ale pilonilor din beton armat ai liniilor electrice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2019
Y, BOPI 08/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/90 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.22
 Data decăderii din drepturi2023.03.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200024