For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.04.2018 Examinarea preliminara 05.06.2018 Constituirea depozitului national reglementar 05.06.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (Z) 26.03.2023 Valabil pana la 23.09.2023 26.03.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1300
(21)Numarul depozituluis 2018 0025
(22)Data depozitului2018.03.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARTAŞEV Anatoli, MD; NECRÎLOVA Liudmila, MD; BOGDAN Nina, MD; COEV Ghenadii, MD; GRUMEZA Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a brânzei în saramură
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 19/032 (2006.01); A23C 19/05 (2006.01); A23C 19/068 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200025