For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1317
(21)Numarul depozituluis 2018 0029
(22)Data depozitului2018.03.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiKOTLEAROV Alexandr, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKOTLEAROV Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiKOTLEAROV Alexandr, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de finisare protectoare a structurilor de construcţie
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04B 1/62 (2006.01); E04G 23/02 (2006.01); C04B 14/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.02.28
(47)Data eliberării brevetului2019.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200029