For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.04.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.04.2018 Examinarea preliminara 15.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 18.05.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2019 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 02.04.2023 Valabil pana la 02.04.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1273
(21)Numarul depozituluis 2018 0031
(22)Data depozitului2018.04.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFERDOHLEB Alexandru, MD; HOTINEANU Vladimir, MD; HOTINEANU Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al stricturilor căii biliare principale
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200031