For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.04.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.04.2018 Examinarea preliminara 28.06.2018 Constituirea depozitului national reglementar 28.06.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 11.04.2023 Valabil pana la 11.04.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1301
(21)Numarul depozituluis 2018 0036
(22)Data depozitului2018.04.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPANTEA Valeriana, MD; COREŢCHI Ianoş, MD; GHINDA Sergiu, MD; GUDUMAC Valentin, MD; TAGADIUC Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE "CHIRIL DRAGANIUC", MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de apreciere a activităţii antiinflamatoare a substanţelor biologic active
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 21/33 (2006.01); G01N 33/15 (2006.01); C01B 21/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200036