For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.05.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.06.2018 Examinarea preliminara 20.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 20.07.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2020 Eliberarea brevetului (Z) 22.05.2023 Valabil pana la 29.02.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1338
(21)Numarul depozituluis 2018 0051
(22)Data depozitului2018.05.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; CUPCEA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de preparare a batoanelor din prune uscate
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2020
Y, BOPI 06/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23G 3/00 (2016.01); A23G 3/38 (2016.01); A23G 3/48 (2016.01); A23G 3/50 (2016.01); A23G 3/54 (2016.01); A23L 19/00 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.06.30
(47)Data eliberării brevetului2020.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.22
 Data decăderii din drepturi2023.05.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200051