For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.05.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.06.2018 Examinarea preliminara 12.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.07.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (Z) 30.05.2023 Valabil pana la 21.02.2024 29.02.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 30.05.2024 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1287
(21)Numarul depozituluis 2018 0053
(22)Data depozitului2018.05.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFEGHIU Leonid, MD; FEGHIU Ana Maria, RO; FURTUNĂ Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de plastie cu lambou vascularizat a defectului septic de tendon patelar  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2019
Y, BOPI 10/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.10.31
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.30
 Data decăderii din drepturi2023.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200053