For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.05.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.06.2018 Examinarea preliminara 12.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.07.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 30.05.2023 Valabil pana la 30.05.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1287
(21)Numarul depozituluis 2018 0053
(22)Data depozitului2018.05.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFEGHIU Leonid, MD; FEGHIU Ana Maria, RO; FURTUNĂ Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de plastie cu lambou vascularizat a defectului septic de tendon patelar
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.10.31
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200053