For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.05.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.06.2018 Examinarea preliminara 03.08.2018 Constituirea depozitului national reglementar 06.08.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2019 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 30.05.2023 Valabil pana la 30.05.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1293
(21)Numarul depozituluis 2018 0055
(22)Data depozitului2018.05.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOŞTARU Cristina, MD; RAILEAN Silvia, MD; RAILEAN Gheorghe, MD; POSTNIKOV Mihail, RU; RODIONOVA Anastasia, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic al dereglărilor neuromusculare la copii cu anomalii oro-maxilo-faciale
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/04 (2006.01); A61B 5/0488 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.12.31
(47)Data eliberării brevetului2019.07.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200055