For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.06.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.06.2018 Examinarea preliminara 18.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 18.07.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 01.06.2023 Valabil pana la 01.06.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1292
(21)Numarul depozituluis 2018 0058
(22)Data depozitului2018.06.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFEGHIU Leonid, MD; FEGHIU Ana Maria, RO; FURTUNĂ Ludmila, MD; CLIPA Marcel, MD; GRECU Alexandru Florian, RO; BABICI Octavian, MD; VOLEAC Lilian, MD; TIFOI Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al fracturii cu avulsia tuberozităţii calcaneene
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.11.30
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.06.01
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200058