For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.06.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.07.2018 Examinarea preliminara 18.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 20.09.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (Z) 26.06.2023 Valabil pana la 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z8) 31.03.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 17.06.2024 26.06.2024 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1310
(21)Numarul depozituluis 2018 0065
(22)Data depozitului2018.06.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; RUSSEV Iurii, MD; SIDORENKO Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInvertor reversiv
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 08/2019
Y, BOPI 01/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 3/07 (2006.01); H02M 3/155 (2006.01); H02M 3/337 (2006.01); H02M 7/219 (2006.01); H02M 7/5387 (2006.01); G05F 1/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.06.26
 Data decăderii din drepturi2023.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.03.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13220, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200065