For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.07.2018 Examinarea preliminara 12.09.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2019 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 02.07.2023 Valabil pana la 02.07.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1332
(21)Numarul depozituluis 2018 0067
(22)Data depozitului2018.07.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOBZAC Vitalie, MD; NACU Viorel, MD; GLAVAN Alina, MD; JIAN Mariana, MD; SEDAIA Ecaterina, MD; ABABII Polina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru fixarea şi celularizarea grefelor de dimensiuni mici
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61J 3/00 (2006.01); A61L 2/02 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.04.30
(47)Data eliberării brevetului2019.11.30
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200067