For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.07.2018 Examinarea preliminara 22.08.2018 Constituirea depozitului national reglementar 22.08.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 03.07.2023 Valabil pana la 03.07.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1296
(21)Numarul depozituluis 2018 0068
(22)Data depozitului2018.07.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCAUŞ Maria, MD; CĂLUGĂRU-SPĂTARU Tatiana, MD; DASCALIUC Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de castravete Cucumis sativus L.
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 65/03 (2009.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200068