For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.07.2018 Examinarea preliminara 05.11.2018 Constituirea depozitului national reglementar 05.11.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2019 Eliberarea brevetului (Z) 06.07.2023 Valabil pana la 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z8) 31.03.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 13.06.2024 06.07.2024 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1321
(21)Numarul depozituluis 2018 0070
(22)Data depozitului2018.07.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBELOŢERCOVSCHII Igori, MD; SIDORENKO Anatolie, MD; CONDREA Elena, MD; MORARI Roman, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiVacuummetru termoelectric
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 09/2019
Y, BOPI 02/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01L 21/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.02.28
(47)Data eliberării brevetului2019.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.06
 Data decăderii din drepturi2023.07.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.03.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13347, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200070