For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.07.2018 Examinarea preliminara 20.09.2018 Constituirea depozitului national reglementar 20.09.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2020 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 16.07.2023 Valabil pana la 16.07.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1349
(21)Numarul depozituluis 2018 0074
(22)Data depozitului2018.07.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAHTICI Vladimir, MD; VOINEAC Vasile, MD; GORBAN Victor, MD; CHICU Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare morfologică a stadiilor preimaginale de dezvoltare a entomofagului Trichogramma
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/033 (2016.01); G01N 1/28 (2016.01); G01N 1/34 (2016.01); C01B 15/01 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.07.31
(47)Data eliberării brevetului2020.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga, CAISÎM Natalia, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.16
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200074