For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.08.2018 Examinarea preliminara 10.09.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 13.09.2018 Constituirea depozitului national reglementar 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 19.07.2023 Valabil pana la 19.07.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1302
(21)Numarul depozituluis 2018 0077
(22)Data depozitului2018.07.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIUTAC Ion, MD; UZUN Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metod ă de colecistectomie laparoscopică la bolnavii cu un proces aderenţial pronunţat
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200077