For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.05.2017 Constituirea depozitului national reglementar 25.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.08.2018 Examinarea preliminara 25.10.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2019 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 25.07.2023 Valabil pana la 25.07.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1329
(21)Numarul depozituluis 2018 0078
(22)Data depozitului2018.07.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.03.31
(47)Data eliberării brevetului2019.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200078