For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.05.2017 Constituirea depozitului national reglementar 25.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.08.2018 Examinarea preliminara 19.09.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2019 Eliberarea brevetului (Z) 25.07.2023 Valabil pana la 30.04.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 18.07.2024 25.07.2024 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1325
(21)Numarul depozituluis 2018 0079
(22)Data depozitului2018.07.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; VRABIE Elvira, MD; MAXIMUK Evghenii, MD; PALADII Irina, MD; POLICARPOV Albert, MD; VRABIE Valeria, MD; STEPURINA Tatiana, MD; GONCIARUC Valeriu, MD; SPRINCEAN Cătălina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiElectrolizor cu fisuri
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2019
Y, BOPI 03/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/144 (2006.01); A23J 1/20 (2006.01); B01D 61/42 (2006.01); C25B 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.03.31
(47)Data eliberării brevetului2019.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.25
 Data decăderii din drepturi2023.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.04.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8235, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200079