For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.08.2018 Examinarea preliminara 29.10.2018 Constituirea depozitului national reglementar 29.10.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2020 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 25.07.2023 Valabil pana la 25.07.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1376
(21)Numarul depozituluis 2018 0080
(22)Data depozitului2018.07.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Electrod-sculă şi procedeu pentru prelucrarea electrochimică dimensională combinată cu laser a metalelor
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 7/38 (2006.01); B23H 9/00 (2006.01); B23H 7/22 (2006.01); B23H 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.10.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200080