For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.08.2018 Examinarea preliminara 29.10.2018 Constituirea depozitului national reglementar 29.10.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2020 Eliberarea brevetului (Z) 25.07.2023 Valabil pana la 30.04.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 26.05.2024 25.07.2024 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1376
(21)Numarul depozituluis 2018 0080
(22)Data depozitului2018.07.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiElectrod-sculă şi procedeu pentru prelucrarea electrochimică dimensională combinată cu laser a metalelor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2020
Y, BOPI 10/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 7/38 (2006.01); B23H 9/00 (2006.01); B23H 7/22 (2006.01); B23H 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.10.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.25
 Data decăderii din drepturi2023.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.04.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8219, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200080