For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.08.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.08.2018 Examinarea preliminara 12.11.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.11.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2020 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 01.08.2023 Valabil pana la 01.08.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1350
(21)Numarul depozituluis 2018 0083
(22)Data depozitului2018.08.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; RUSU Ştefan, MD; SAVIN Anatol, MD; ERHAN Dumitru, MD; CECOI Oleg, MD; ZAMORNEA Maria, MD; GROSU Gheorghe, MD; GOLOGAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie şi procedeu de alimentare complementară şi deparazitare a iepurilor de câmp
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 10/30 (2016.01); A23K 20/10 (2016.01); A23K 20/174 (2016.01); A23K 20/20 (2016.01); A23K 20/28 (2016.01); A61D 7/00 (2016.01); A61P 33/10 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.07.31
(47)Data eliberării brevetului2020.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.08.01
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200083