For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.09.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.10.2018 Examinarea preliminara 04.02.2019 Constituirea depozitului national reglementar 07.02.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2020 Eliberarea brevetului (Z) 14.09.2021 Valabil pana la 30.04.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 02.04.2023 14.09.2024 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1395
(21)Numarul depozituluis 2018 0089
(22)Data depozitului2018.09.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAGS MINK S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPA Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGS MINK S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie şi procedeu de obţinere a fertilizantului organic
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C05F 3/00 (2006.01); C05F 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.09.14
 Data decăderii din drepturi2021.09.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200089