For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.09.2018 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.09.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 05.10.2018 Examinarea preliminară 11.10.2018 Examinarea condiţiilor pentru acordarea BISD 28.02.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2019 Eliberarea brevetului (Z) 07.08.2022 17.09.2024 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1320
(21)Numarul depozituluis 2018 0092
(22)Data depozitului2018.09.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPASAT Igor, MD; MUNTEANU Ion, MD; MOLOTCOV Iurii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru măsurarea momentului de rotaţie şi a frecvenţei de rotaţie ale arborelui
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01L 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.02.28
(47)Data eliberării brevetului2019.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200092