For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.09.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.10.2018 Examinarea preliminara 28.11.2018 Constituirea depozitului national reglementar 28.11.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 29.02.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2020 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 24.09.2023 Valabil pana la 24.09.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1365
(21)Numarul depozituluis 2018 0094
(22)Data depozitului2018.09.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞVEŢ Inna, MD; PANTEA Valeriana, MD; TAGADIUC Olga, MD; GUDUMAC Valentin, MD; POPA Veaceslav, MD; ANDRONACHE Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de apreciere a activităţii atero-protective a substanţelor biologic active
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 21/33 (2006.01); G01N 33/15 (2006.01); C12Q 1/44 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.08.31
(47)Data eliberării brevetului2020.03.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200094