For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1336
(21)Numarul depozituluis 2018 0095
(22)Data depozitului2018.09.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPARIELI Ian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARIELI Ian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPARIELI Ian, MD;
(54)Titlul inventiei Butelie pentru hidratare
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A45C 11/00 (2017.01); A45F 3/16 (2017.01); B65D 1/02 (2017.01); B65D 1/04 (2017.01); B65D 41/04 (2017.01); B65D 47/06 (2017.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.05.31
(47)Data eliberării brevetului2019.12.31
(74)ReprezentantMARGINE Ion, Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200095