For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.10.2018 Tansformarea in CBISD 22.10.2018 Constituirea depozitului national reglementar 22.10.2018 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (Z) 13.12.2022 Valabil pana la 25.03.2023 13.12.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1307
(21)Numarul depozituluis 2018 0098
(22)Data depozitului2017.12.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; DRAGALINA Galina, MD; POPUŞOI Ana, MD; POTLOG Tamara, MD; LUNGU Ion, MD; NASEDCHINA Nadejda, MD; CHIRIŢA Arcadi, MD; DEMENTIEV Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Strat fotosensibil pe bază de polimer carbazolic
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2017 0105 2018.10.10
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/06 (2006.01); G03G 5/09 (2006.01); G03C 1/73 (2006.01); C08F 226/12 (2006.01); C07C 35/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200098