For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.10.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.11.2018 Examinarea preliminara 29.07.2019 Constituirea depozitului national reglementar 29.07.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2020 Eliberarea brevetului (Z) 25.10.2023 Valabil pana la 20.06.2024 25.10.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1424
(21)Numarul depozituluis 2018 0099
(22)Data depozitului2018.10.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARTAŞEV Anatoli, MD; MIGALATIEV Olga, MD; BOGDAN Nina, MD; POPOVICI Cristina, MD; GOLUBI Roman, MD; GRUMEZA Irina, MD; CARAGIA Vavil, MD; COEV Ghenadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a iaurtului funcţional din lapte de capră
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2020
Y, BOPI 03/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/12 (2006.01); A23C 9/123 (2006.01); A23C 9/13 (2006.01); A23C 9/133 (2006.01); C12R 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.03.31
(47)Data eliberării brevetului2020.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.10.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200099