For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.11.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.11.2018 Examinarea preliminara 24.05.2019 Constituirea depozitului national reglementar 24.05.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2020 Eliberarea brevetului (Z) 12.11.2023 Valabil pana la 22.06.2024 12.11.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1400
(21)Numarul depozituluis 2018 0104
(22)Data depozitului2018.11.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; DRAGANOVA Elena, MD; PÎRGARI Elena, MD; PUJAILO Evdochia, MD; CROPOTOVA Janna, MD; PARŞACOVA Lidia, MD; COLESNICENCO Alexandra, MD; ZÎREANOVA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiBăutură nealcoolică funcţională pe bază de fructe sau pomuşoare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2020
Y, BOPI 12/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 19/00 (2016.01); A23L 2/38 (2006.01); A23L 2/42 (2006.01); A23L 2/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200104