For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.11.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.11.2018 Examinarea preliminara 11.01.2019 Constituirea depozitului national reglementar 11.01.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2020 Eliberarea brevetului (Z) 17.04.2024 14.11.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1352
(21)Numarul depozituluis 2018 0108
(22)Data depozitului2018.11.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; SPÎNU Igor, MD; PLĂCINTĂ Gheorghe, MD; DONOS Ala, MD; PARASCHIV Angela, MD; MIRON Aliona, MD; GUŢU Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a markerului anti-HVC în serul sangvin uman  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2020
Y, BOPI 07/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/576 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.07.31
(47)Data eliberării brevetului2020.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.11.14
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200108