For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.11.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.12.2018 Examinarea preliminara 18.02.2019 Constituirea depozitului national reglementar 18.02.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2020 Eliberarea brevetului (Z) 27.11.2023 Valabil pana la 28.05.2024 27.11.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1379
(21)Numarul depozituluis 2018 0109
(22)Data depozitului2018.11.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBATÎR Ludmila, MD; DJUR Svetlana, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CHISELIŢĂ Oleg, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de conservare a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
(13)Codul documentului
Z, BOPI 05/2020
Y, BOPI 10/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01); C08B 37/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.10.31
(47)Data eliberării brevetului2020.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.27
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13340, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200109