For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.11.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.12.2018 Examinarea preliminara 19.02.2019 Constituirea depozitului national reglementar 19.02.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2020 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 27.11.2023 Valabil pana la 27.11.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1396
(21)Numarul depozituluis 2018 0111
(22)Data depozitului2018.11.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBATÎR Ludmila, MD; DJUR Svetlana, MD; SLANINA Valerina, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de conservare a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200111